הפקת סרטי תדמית

עבודה נכונה עם נשק" סרטון זה צולם על ידי הלקוח בחו"ל ונערך בארץ"